WRZESIEŃ | 2023  Zrównoważone budownictwo w sektorze modułowych domów CLT

Omówienie korzyści ekologicznych wynikających z używania drewna CLT jako materiału budowlanego, w tym zmniejszenia śladu węglowego i minimalizacji odpadów budowlanych.

 

Zrównoważone budownictwo to projektowanie, budowanie oraz użytkowanie z myślą o przyszłości. Celem zrównoważonego budownictwa jest poprawa istniejących oraz kształtowanie nowych warunków zamieszkania i pracy, które nie zanieczyszczają środowiska i są przyjazne dla użytkowników.
Współczesne budownictwo zrównoważone opiera się na trzech filarach: ekonomii, ekologii i społeczeństwie. Oznacza to, że budynki powinny być projektowane tak, aby były energooszczędne, wykorzystywały odnawialne źródła energii, a także były wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Ponadto, powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki życia dla społeczeństwa.

Budownictwo modułowe z wykorzystaniem drewna CLT wpisuje się w ten trend w każdym z trzech filarów. Dziś omówimy korzyści ekologiczne polegające na zmniejszeniu śladu węglowego i minimalizacji odpadów budowlanych.

Zmniejszenie śladu węglowego:

Pojęcie “śladu węglowego” staje się coraz bardziej istotne, a nasza świadomość na jego temat i zrozumienie konsekwencji jego działania rośnie. Ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez określony proces lub obiekt. Największy udział w jego powstawaniu ma emisja dwutlenku węgla. Obliczanie śladu węglowego przestało być tylko modą, stając się koniecznością w wielu sektorach, takich jak budownictwo, które odpowiada za 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Od 2027 roku, dla budynków o powierzchni powyżej 2000 m² będzie wymagane podanie ich śladu węglowego. Natomiast od 2030 roku, obowiązek ten będzie dotyczył każdego nowo projektowanego budynku.

 

W sektorze budowlanym całkowity ślad węglowy budynku stanowią dwie składowe:

  • Operacyjny ślad węglowy - stanowi 60-70% całkowitego śladu węglowego budynku i jest związany z jego eksploatacją. Głównie dotyczy to zużycia energii przez budynki, na przykład na ogrzewanie, oświetlenie, wentylację i klimatyzację. Operacyjny ślad węglowy maleje z każdym rokiem, głównie dzięki coraz mniejszemu zapotrzebowaniu na energię w budynkach i rosnącej roli odnawialnych źródeł energii. Przyczyniają się do tego również zaostrzające się przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków i ich certyfikacji. 
  • Wbudowany ślad węglowy - odpowiada za pozostałe 30-40% śladu węglowego budynku i wynika z produkcji materiałów budowlanych oraz procesów budowlanych. Możemy go w ogromnym stopniu zmniejszyć poprzez użycie materiałów budowalnych, które magazynują dwutlenek węgla.

Takim właśnie materiałem jest drewno. Lasy są naturalnymi filtrami, które absorbują dwutlenek węgla (CO2), jeden z głównych gazów cieplarnianych. Drzewa podczas wzrostu pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO2). Węgiel z CO2 jest magazynowany w drewnie, a w wyniku reakcji chemicznych między wodą a dwutlenkiem węgla powstaje tlen (O2), który jest uwalniany z powrotem do atmosfery.

 

W ten sposób jedno drzewo magazynuje średnio 1 tonę CO2 na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg tlenu.

 

Gdy drzewo jest ścięte i wykorzystane jako materiał budowlany, CO2 pozostaje związane w drewnie, dopóki nie zostanie spalone lub nie ulegnie rozkładowi. Domy z drewna pełnią więc funkcję magazynów węgla, podobnie jak lasy.

 

Drewno jest również alternatywą dla innych materiałów budowlanych, takich jak cegła, beton czy stal ze względu na sam proces produkcji. Drewno rośnie naturalnie i nie wymaga dużego zużycia energii do produkcji, jak to ma miejsce w przypadku innych materiałów.

 

Domy wykonane w całości z litego drewna jakim jest CLT mają o ponad połowę mniejszy ślad węglowy niż budynki wykonane z konwencjonalnych materiałów nieodnawialnych z dwóch powodów: proces produkcji drewna emituje do atmosfery mniej CO2 niż produkcja cegieł czy betonu, a sam dom przez cały okres istnienia jest magazynem CO2.

 

Minimalizacja odpadów budowlanych:

 

Gospodarowanie odpadami jest kluczowym elementem zrównoważonego budownictwa. Branża budowlana jest jednym z największych producentów odpadów na świecie. Szacuje się, że działalność budowlana i rozbiórkowa odpowiada za około 40% rocznie generowanych odpadów stałych. Te liczby pokazują skalę problemu i podkreślają znaczenie efektywnego gospodarowania odpadami w budownictwie.

 

Budownictwo modułowe pozwala na precyzyjne wykorzystanie materiałów. W fabrykach, gdzie są produkowane moduły, łatwiej jest kontrolować produkcję i zarządzać materiałami budowlanymi już od momentu projektowania aż po etap wykonania modułów. Budownictwo modułowe opiera się na powtarzalności, dzięki czemu można dokładnie zaplanować i wykorzystać każdy kawałek materiału. Dzięki temu marnotrawstwo jest zminimalizowane, a efektywność materiałowa jest maksymalizowana.