1. Technologia KENO Home

 

1.1 Na czym polega technologia domów modułowych Keno Home?


Technologia domów modułowych Keno Home polega na prefabrykacji modułów mieszkalnych o konstrukcji z drewna klejonego krzyżowo (CLT) w jednym z trzech standardów wykończenia. Dzięki tej technologii możemy tworzyć na przykład domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, hotele, akademiki, domy seniora, domy wakacyjne i wiele innych.

 

1.2 Czym jest budownictwo modułowe?


Budownictwo modułowe to sposób budowania konstrukcji, w którym całe sekcje budynku są wytwarzane w fabryce w postaci modułów, które mają podłogę, ściany i sufit oraz są wykończone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz modułu zgodnie ze standardem wykończenia zamówionym przez klienta. Gotowe moduły są transportowane na ciężarówkach na plac budowy, gdzie należy wcześniej przygotować fundamenty i połączenia instalacyjne. Moduły są zdejmowane z ciężarówki za pomocą dźwigu i umieszczane na fundamencie, a następnie skręcane ze sobą i mocowane do fundamentu. Na placu budowy pozostaje już tylko połączyć instalacje między modułami, podłączyć je do dostarczonych przyłączy i wykończyć dom, w zależności od standardu wykończenia zamówionego przez klienta.

 

1.3 W jakim standardzie wykończenia mogą być wykonane moduły?


Nasi Klienci mają do wyboru jeden z trzech standardów wykończenia:

- stan zero
- stan deweloperski
- stan "pod klucz"

 

Szczegółowych informacji o zakresach powyższych standardów wykończenia udzielają nasi handlowcy.

 

2. Drewno CLT

 

2.1 Czym jest drewno CLT?


CLT (Cross Laminated Timber) to nośny materiał konstrukcyjny w postaci paneli, z których wykonujemy nasze moduły. Jest on wykonany w całości z litego drewna i zazwyczaj składa się z 3, 5 lub 7 warstw drewnianych lameli, które są naprzemiennie sklejane ze sobą poprzecznie. Taki układ warstw zapewnia wysoką wytrzymałość w obu kierunkach i dużą sztywność konstrukcji. Stosowane gatunki drewna to głównie świerk i jodła w klasie wytrzymałości C24.

 

2.2 Jakie są zalety drewna CLT?


Drewno CLT ma szereg zalet:

Precyzja i jakość wykonania - panele CLT są produkowane w fabryce i przycinane na wymiar specyficzny dla projektu za pomocą maszyn CNC z dokładnością do 1 mm, co eliminuje błędy wymiarowe, które są powszechne w budynkach żelbetowych i murowanych. Dzięki zastosowaniu technologii CLT nie musimy już frezować otworu na drzwi, które nie pasują, ani ponownie mierzyć po zbudowaniu ściany. Drzwi można zamówić wcześniej, ponieważ otwór drzwiowy jest wycięty w panelu CLT z dokładnością do 1 mm.
Trwałość - CLT jest bardzo mocnym i trwałym materiałem budowlanym, który może wytrzymać duże obciążenia wielokierunkowe, w przeciwieństwie do zwykłego drewna konstrukcyjnego. Zawdzięcza to technice wiązania krzyżowego. 
Szybkość montażu - dzięki temu, że panele CLT są produkowane na wymiar w fabryce, czas potrzebny na zbudowanie domu jest znacznie krótszy w porównaniu z technikami żelbetowymi i murowanymi. Idziemy nawet o krok dalej i dzięki prefabrykacji przenosimy większość procesu budowlanego do fabryki, gdzie produkowane są nasze moduły. W ten sposób montaż domu na miejscu może zostać skrócony do kilku dni. Oznacza to, że dom może być gotowy do zamieszkania znacznie szybciej niż w przypadku konstrukcji szkieletowej.
Bardzo dobre właściwości izolacyjne i termiczne - panele CLT są bliższe materiałom izolacyjnym niż beton i mur pod względem właściwości termicznych. Pozwala to na zastosowanie cieńszej warstwy izolacji termicznej na ścianach, podłogach i dachach w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami, co przekłada się na oszczędności w budowie domu. Nasze domy modułowe spełniają cele domów niskoenergetycznych.
Otwartość dyfuzyjna.
Szczelność.
Przesunięcie fazowe.
Bardzo dobre właściwości akustyczne.
Odporność ogniową.
Trwałość.
Niższy ciężar własny - ze względu na wysoką wytrzymałość paneli CLT przy niewielkiej grubości elementów konstrukcyjnych (ścian i stropów), ciężar całego budynku jest znacznie niższy niż w konstrukcjach żelbetowych i murowanych, co wpływa na znacznie niższy koszt wykonania fundamentów. Jednocześnie panele CLT stanowią element konstrukcji z litego drewna, dzięki czemu nie musimy obawiać się o to, że nasz dom przewróci się przy silnych podmuchach wiatru, jak ma to miejsce w przypadku konstrukcji szkieletowej.
Ekologia i zrównoważony rozwój - drewno jako naturalny surowiec do produkcji paneli CLT ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami: jest odnawialne - stale odrasta; jest naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla; wiąże CO2, a tym samym aktywnie przyczynia się do ochrony klimatu; jest naturalnym magazynem energii; może być w 100% poddane recyklingowi ekologicznemu.

Drewno jest piękne i przytulne - wykorzystując CLT jako konstrukcję naszych modułów, podkreślamy piękno drewna jako naturalnego surowca. Dom wykonany z CLT jest przytulny nie tylko dlatego, że jest ciepły, ale także dlatego, że przebywanie w domu wykonanym z drewna działa uspokajająco na nasze zmysły i poprawia nastrój, a zapach drewna relaksuje nas i uspokaja.

 

2.3 Jak produkowane są panele CLT?


Pierwszym krokiem w produkcji paneli CLT jest zakup surowych desek drewnianych, które są suszone, strugane i przycinane, a następnie łączone na mikrowczepy w celu utworzenia długich lameli. Każda warstwa CLT musi być wykonana z drewna o tej samej klasie wytrzymałości. W przypadku warstw podłużnych zwykle stosuje się drewno wyższych klas (C24 i wyższych). Z kolei w przypadku warstw poprzecznych stosuje się drewno klasy C16 i wyższej. Najczęściej stosowanym gatunkiem drewna jest świerk. Deski, z których wykonywane są elementy CLT mają zazwyczaj grubość od 10 do 50 mm.
Drugi etap produkcji polega na odpowiednim ułożeniu wcześniej przygotowanych lameli drewnianych w warstwach ustawionych prostopadle do siebie i sklejeniu ich ze sobą w celu utworzenia gotowego produktu CLT. Panele składają się z nieparzystej liczby warstw - 3, 5 lub 7. Do klejenia poszczególnych warstw stosuje się zazwyczaj kleje melaminowe (MUF) i poliuretanowe (PUR). Kleje te muszą spełniać surowe normy dotyczące emisji formaldehydu i są nieszkodliwe dla zdrowia podczas produkcji, użytkowania, a nawet w przypadku pożaru. Łaty nie muszą być klejone na powierzchniach bocznych i mogą być układane w odstępach do 6 mm. Drewno klejone krzyżowo jest klejone w prasach hydraulicznych lub próżniowych. W obu przypadkach, w zależności od techniki klejenia, wymagany jest odpowiedni nacisk na łączone elementy, aby zapewnić trwałe połączenie.

 

2.4 Jakie są parametry techniczne paneli CLT?

 


Wymiary paneli CLT: Grubość 60-400 mm, szerokość do 3,5 m, długość do 20 m.

Rodzaje drewna: świerk - najczęściej stosowany, jodła, sosna, modrzew.

Wilgotność: 11% +-2

Gęstość objętościowa: 450-500 kg/m3

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,12 W/mK

Ciepło właściwe: c = 1600 J/kgK

Klasa odporności ogniowej: D-s2, d0

Szczelność: szczelne dla płyt >=3 warstwowych

 

2.5 Jak można obrabiać powierzchnie paneli CLT?

 


Do produkcji modułów stosujemy dwa rodzaje obróbki powierzchni paneli CLT:

powierzchnia niewidoczna - stosowana na zewnątrz modułów, a także wewnątrz modułów, gdzie wiemy, że zostanie pokryta warstwami podłogowymi lub płytami gipsowo-kartonowymi na ścianach lub suficie. Powierzchnia ta spełnia wszystkie wymagania statyczne, ale nie musi spełniać podwyższonych wymagań wizualnych - może być na niej więcej sęków, szczelin między listwami, przebarwień i dopuszczalne są różne rodzaje drewna.
Powierzchnia widoczna - jest stosowana wewnątrz modułów na ścianach i sufitach, które docelowo powinny pozostać widoczne. Składa się z mikropołączeń lameli z jednego rodzaju drewna, które mają jednolity wygląd pod względem tekstury i usłojenia. Sęki i małe szczeliny między lamelami są dopuszczalne, ale występują w minimalnej ilości. Widoczna powierzchnia nie wymaga dalszej obróbki; jest porównywalna z otynkowaną i pomalowaną ścianą w tradycyjnym budownictwie.

 

3. Fizyka budynku

 

3.1 Jakie właściwości termiczne ma drewno CLT?

 


Drewno CLT ma wysokie właściwości izolacyjne i termiczne.

Współczynnik U drewna CLT jest znacznie niższy niż betonu i muru (dla tej samej grubości przegrody).
Porównując ścianę o grubości 20 cm:

dla CLT U=0,59 W/m2K

dla betonu U=3,2-3,70 W/m2K

dla cegły U=1,8-2,5 W/m2K

Współczynnik U jest miarą tego, jak szybko ciepło ucieka przez przegrodę (np. ścianę, okno, dach). Im niższy współczynnik U, tym mniej ciepła ucieka przez przegrodę, co oznacza, że taki materiał jest lepszym izolatorem termicznym.
Pojemność cieplna CLT jest wyższa niż w przypadku betonu i muru.

dla CLT c=1600 J/kgK

dla betonu c=1000-1300 J/kgK

dla cegły c=800-1000 J/kgK

Pojemność cieplna to zdolność materiału do magazynowania ciepła, pokazuje również, jak długo materiał będzie oddawał ciepło po osiągnięciu równowagi temperaturowej. Im wyższe ciepło właściwe, tym lepiej materiał magazynuje ciepło i tym wolniej oddaje ciepło do otoczenia.

Współczynnik przewodności cieplnej λ CLT jest niższy niż w przypadku betonu i muru.
dla CLT λ=0,12 W/mK
dla betonu λ=1,5-2,0 W/mK
dla muru z betonu komórkowego λ=0,2-0,38 W/mK
dla muru ceglanego λ=0,64-0,9 W/mK
dla wełny mineralnej λ=0,035-0,045 W/mK

Współczynnik przewodności cieplnej określa, jak dobrze materiał przewodzi ciepło. Im niższa wartość lambda, tym materiał jest lepszym izolatorem termicznym.

 

4. Fasada

 

4.1 Jakiego materiału mogę użyć na elewację?


Aby zachować najlepsze parametry termiczne i akustyczne oraz oddychalność fasady, należy wykonać fasadę wentylowaną. Zalecamy naturalne materiały: izolację z wełny mineralnej, drewnianą podkonstrukcję oraz, jako ostatnią warstwę elewacji, deskę elewacyjną z naturalnego drewna. W zależności od preferencji, ostatnia warstwa może być również wykonana z innych materiałów.

 

4.2 Jakie materiały (przykłady konkretnych produktów) są zalecane na ostatnią warstwę elewacji?


Jako ostatnią warstwę elewacji zalecamy deskę elewacyjną z naturalnego drewna układaną poziomo na pióro i wpust. O rodzaju i kolorze drewna decyduje klient, np. Okuma.
Alternatywnie można użyć:

Płyty elewacyjne Rockpanel - są to płyty, których głównym składnikiem jest bazalt; oferują szeroką gamę kolorystyczną i dają efekt nowoczesnej elewacji;
Płyty elewacyjne Equitone / Cembrit - są to płyty włókno-cementowe o różnych fakturach i kolorach, dające swobodę kształtowania elewacji;
blachy na rąbek - dla minimalistycznej, nowoczesnej fasady.


4.3 Czy płyta CLT może być wystawiona na działanie czynników zewnętrznych (jak będzie się zachowywać z upływem czasu, czy i jak ją konserwować, czy zmieni kolor na niebieski, wejdzie w patynę, straci swój wygląd wizualny)?


W polskich warunkach klimatycznych budowa naszych modułów z paneli CLT w domach całorocznych wymaga izolacji termicznej na zewnątrz ścian. Dlatego panele CLT nie będą narażone na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych przez długi czas. Z reguły nie są one również wykorzystywane jako ostatnia warstwa elewacji, ponieważ do tego celu lepiej nadają się drewniane deski elewacyjne. Jeśli jednak drewno CLT zostanie poddane długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne, będzie zachowywać się jak każde inne drewno.
Pod wpływem opadów atmosferycznych i wysokiej wilgotności powietrza drewno na przemian pęcznieje i kurczy się, co określa się mianem zmian objętościowych. Zmiany te są potęgowane przez wahania temperatury i mogą prowadzić do powstawania mikropęknięć. Nie oznacza to, że drewno CLT straci swoje właściwości wytrzymałościowe, ale ze względu na tworzące się szczeliny między lamelami może stracić swoje właściwości wizualne. Ponadto pod wpływem promieniowania UV warstwy powierzchniowe drewna ulegają utlenieniu, co objawia się utratą koloru lub sinieniem.
Z tego powodu nie zalecamy stosowania CLT jako warstwy narażonej na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych. Jeśli jednak klient chciałby na przykład wykonać z CLT elementy altany, wówczas CLT należy zabezpieczyć tradycyjnymi środkami do konserwacji drewna.

 

 

5. Projekt

 

5.1 Czy budowa domów modułowych Keno Home wymaga pozwolenia na budowę?


Większość domów dostępnych w naszej ofercie ma powierzchnię zabudowy <70 m² i w związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia rozpoczęcia robót. Domy o powierzchni zabudowy powyżej 70 m² wymagają pozwolenia na budowę. Są to domy Syndin, Ulvik i Trolltind.

 

5.2 Czy można modyfikować układ pomieszczeń?


Układy funkcjonalne w domach modułowych Keno Home zostały zaprojektowane tak, aby jak najefektywniej wykorzystać przestrzeń w domu przez planowaną liczbę mieszkańców. W związku z tym układ pomieszczeń można jedynie nieznacznie zmodyfikować poprzez dodanie wewnętrznych ścianek działowych w lekkiej konstrukcji. Nie ma jednak możliwości wycięcia dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych w ścianach nośnych lub przesunięcia ścian nośnych.

 

5.3 Przykłady budynków, w których zastosowano technologię CLT.

 

INTRO, Cleveland, USA - budynek mieszkalny
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/intro-cleveland-usa/

Quartier Prinz-Eugen-Park, Monachium, Niemcy - budynek mieszkalny
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/quartier-prinz-eugen-park-munich-germany/

Hotel MalisGarten, Zell am Ziller, Austria - hotel
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/hotel-malisgarten-zellamziller-austria/

Fabryka kawy Johannson, Vestby, Norwegia - budynek przemysłowy
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/coffee-production-plant-johannson-vestby-norway/

Dom jednorodzinny, Uderns, Austria - budynek jednorodzinny
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/single-family-house-uderns-austria/

Centrum szkoleniowe 'Centre de Compétences', Bettembourg, Luksemburg - budynek biurowy
https://www.binderholz.com/en-us/mass-timber-solutions/centre-de-competences-training-centre-bettembourg-luxembourg/

Kompleks mieszkalny 'Integration Linköping', Szwecja - budynek mieszkalny
https://www.hasslacher.com/residential-complex-linkoeping

HBLA Pitzelstätten Klagenfurt-Wölfnitz, Austria - domy studenckie
https://www.hasslacher.com/en-hbla-pitzelstaetten

HOHO VIENNA, Wiedeń, Austria - budynek biurowy
https://www.mm-holz.com/en/references/hoho-vienna

WOODIE, Hamburg, Niemcy - budynek mieszkalny
https://www.mm-holz.com/en/references/woodie

Centrum młodzieżowe ECHO, Graz, Austria - budynek biurowy
https://www.mm-holz.com/en/references/echo-youth-centre

HUMMEL BARRACKS, Graz, Austria - budynek mieszkalny
https://www.mm-holz.com/en/references/hummel-barracks

PAULASGASSE, Wiedeń, Austria - budynek mieszkalny
https://www.mm-holz.com/en/references/paulasgasse

 

 

5.4 Czy w ofercie znajdują się domy o powierzchni większej niż 100 m² (w przedziale 150-200 m²)?


Obecnie nie mamy w ofercie domów o powierzchni 150-200 m², ale nasza oferta domów modułowych stale się powiększa. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i kontaktu z handlowcem.